fispro biznis

Ako sa vyvíjajú úrokové sadzby bánk a akú úlohu v tom zohráva ECB?

Úrokové sadzby sú jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú bankový trh a životy každého z nás. V tejto súvislosti je dôležité poznať, ako sa tieto sadzby menia. V nasledujúcich odstavcoch sa pozrieme na rôzne aspekty ich vývoja.

Úrokové sadzby a ich určovanie

Úrokové sadzby sú percentá, ktoré si banka účtuje pri požičiavaní peňazí. Táto sadzba môže byť rôzna v závislosti od daných podmienok, ako sú lehota splatnosti, výška úveru a účel požičiavania. Banky sú zvyčajne schopné meniť svoje sadzby na základe mnohých faktorov. Úlohu v tom zohráva Európska centrálna banka, inflácia alebo konkurencia na trhu.

fispro biznis

Ako sa určujú úrokové sadzby

Banky väčšinou sledujú iné banky a rozhodujú o cenách svojich produktov v závislosti od súčasnej úrovne úrokových sadzieb. Ak je ich trhová úroveň vysoká, pravdepodobne budú vysoké aj sadzby v banke. Ďalším faktorom je kvalita úverového portfólia banky. Ak má banka veľa rizikových úverov, môže požadovať vyššie úrokové sadzby, aby sa chránila pred rizikom.

Prečo mení banka úrokové sadzby?

Ak konkurenčné banky ponúkajú atraktívnejšie percentá, predstavuje to potenciálne straty pre banku, ktorá ponúka vyššie ceny. Snažia sa preto odhadnúť, ako sa bude trh vyvíjať v ďalších rokoch a menia svoje úroky v závislosti od očakávaného vývoja v snahe získať alebo udržať si zákazníkov.

Banky a úrokové sadzby

Banky sa ocitajú pod tlakom – ľudia začali vyberať svoje peniaze. Aby sa situácia vyrovnala, banky obmedzujú prístup k úverom, aj napriek tomu, že dopyt po nich klesá. Hoci nikto nebol nadšený z nastávajúcej bankovej krízy, centrálni bankári poukázali na jednu výhodu tejto situácie. Toto opatrenie by malo prispieť k spomaleniu inflácie.

Na jednociferný úrok zabudnite

Získať financovanie pod 6 % bola ešte pred rokom realita. Dnes ide o dvojnásobné sadzby. Malé podniky majú možnosť využiť Slovak business agency (SBA). Ide o vládnu agentúru, ktorá uľahčuje cestu malým spoločnostiam pri získavaní financií. Ak splníte určité podmienky, za bankové úvery ručí vo výške max. 75 – 85 percent. V praxi však aj tieto úvery zdraželi.

fispro biznis

Ako sú na tom objemy vkladov a úverov?

Do leta 2022 sa vklady v bankách v eurozóne neustále zvyšovali. Avšak, keď ECB začala zvyšovať úrokové sadzby, tento trend sa zmenil. Ľudia začali sťahovať svoje peniaze z bánk.

Počas piatich rokov dochádzalo aj k neustálemu rastu objemu úverov. Zlom nastal v januári tohto roka a trend naďalej klesá.

NBS a úrokové sadzby

NBS a Európska centrálna banka majú priamy vplyv na vývoj úrokových sadzieb na Slovensku. Najčastejšie používaným nástrojom týchto bánk sú kľúčové úrokové sadzby. Ak ECB zvýši kľúčovú sadzbu, bude pravdepodobne nasledovať zvýšenie úrokových sadzieb aj na SR u komerčných bánk. Znižovanie kľúčovej sadzby vedie zvyčajne k nižším úrokovým sadzbám, a tým aj k lacnejším úverom pre klientov.

Ako rozhodnutia ECB ovplyvňujú úrokové sadzby na Slovensku

ECB má vplyv na úrokové sadzby vrátane slovenských, pretože stanovuje referenčnú sadzbu, ktorá ovplyvňuje úrokové sadzby v celej eurozóne.
Keď sa referenčná úroková sadzba vplyvom ECB zvyšuje, býva následkom zvyšovanie úrokových sadzieb aj v krajine. To preto, lebo banky, ktoré potrebujú financovať svoju činnosť, musia platiť vyššie úroky bankám, a tým pádom sa zvyšujú aj úroky pre zákazníkov. Ak ECB znižuje úrokové sadzby, banky sú schopné požičiavať si peniaze za nižšie úroky. Tieto opatrenia môžu v konečnom dôsledku znamenať pokles úrokových sadzieb pre zákazníkov.

Od leta minulého roku ECB zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o celkom 3,75 percentuálnych bodov. V nedávnom období sa strážcovia spoločnej meny rozhodli spomaliť tempo zvyšovania sadzieb a naznačili, že budúci postup bude závisieť od vývoja ekonomiky.

fispro biznis

Eurozóna má banky silnejšie ako USA

Všeobecne platí, že európske banky sú odolnejšie ako v USA vďaka štruktúre financovania európskych spoločností z historického hľadiska. V USA získavajú firmy dve tretiny svojich financií na burze a zvyšok v bankách. Naopak, v Európe je tento pomer približne rovnaký, s miernou prevahou bankových zdrojov. Taktiež z hľadiska držby kvalitných likvidných aktív je eurozóna na úrovni 15 % oproti USA s 12 %. 

Toto umožňuje bankám v eurozóne byť v porovnaní s bankami v iných oblastiach sveta oveľa odolnejšími v prípade finančných kríz. Navyše, banky sú zahrnuté do jednotnej supervízie a regulácie ECB, čo znamená väčšie záruky pre stabilitu finančného systému.

Na záver

Situácia v kontexte inflácie sa na Slovensku postupne zlepšuje a rast cien spomaľuje. Napriek tomu je Slovensko stále jednou z krajín v eurozóne s najvyššou infláciou. V apríli sa spomalila na 13,8 percenta medziročne. Avšak, ak sa nestane nič významné, očakáva sa, že inflácia bude v priebehu nasledujúcich mesiacov na jednocifernom čísle. Potrvá to však viac ako rok, keďže pokles spomaľujú ceny energií.