jan hornik 50

Riziko v podnikaní – ako ho identifikovať a riadiť?

Podnikanie prináša mnoho výhod a príležitostí, ale s tým úzko súvisí aj riziko. Aj keď je prirodzenou súčasťou podnikania, existujú opatrenia, ktoré môžete prijať na jeho zvládnutie a minimalizovanie. Či už ste začínajúci alebo ostrieľaný podnikateľ, riziku sa nevyhnete. V tomto blogu si prečítate o niekoľkých spôsoboch, ako podnikateľské riziko zvládnuť a ako predísť nežiaducim situáciám v podnikaní.

Vykonajte dôkladný prieskum trhu

Predtým, než sa rozhodnete investovať do nového podnikania, je dôležité detailne preskúmať trh a zhodnotiť potenciálne riziká a výhody. Potrebujete zistiť, čo konkurencia robí a ako môžete byť lepší. Mali by ste poznať svoju pridanú hodnotu, ktorá vás odlíši. Aj keď nikdy nie je možné odstrániť riziko úplne, môžete ho minimalizovať tým, že budete trh lepšie chápať a včas sa mu prispôsobovať.

Vytvorte podnikateľský plán

Dobre premyslený a poctivo vypracovaný plán podnikania môže pomôcť minimalizovať riziko. Obsahuje ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, stratégiu, ako ich dosiahnuť a opatrenia, ako sa vyrovnať s rizikami. Súčasťou plánu by mala byť aj finančná a riziková analýza.

riziko v podnikani
Riziko v podnikaní – vytvorenie podnikateľského plánu

Pracujte s odborníkmi

Všetci potrebujeme na ceste za svojimi cieľmi nejakú pomoc. Spolupráca so skúsenými profesionálmi v určitej oblasti podnikania môže pomôcť pri znížení rizika na minimum. Odborníci môžu poskytnúť rady a viesť vás k tomu, ako sa vyhýbať chybám, ktoré by vás mohli stáť peniaze.

Majte dostatok finančných prostriedkov

Dostatočné finančné zdroje sú dôležité pre každého podnikateľa. Mali by ste ich mať dostatok na krytie nákladov a zabezpečenie prežitia podnikania počas prvých mesiacov. Ak sa situácia zhorší, budete mať peniaze na to, aby ste dokázali zvládnuť ťažkosti a pokračovali v biznise.

rizikov podnikani financie
Riziko v podnikaní – finančné prostriedky

Časté rizikové situácie

Niektoré spoločnosti, ktoré vstúpia na trh s novým produktom, sa síce môžu zdať na prvý pohľad ako istí víťazi, ale ak ich produkt nezaujme spotrebiteľov, nastáva problém.

Iné spoločnosti môžu byť naopak úspešné a pôsobiť na stabilných trhoch, no ich rast obmedzuje  konkurencia a iné faktory, kvôli ktorým sa na trhu už nedokážu udržať.

Riziko môže tiež prameniť z vnútorných faktorov spoločnosti, ako je nezodpovedné vedenie, slabý a neskúsený manažment, nedostatok zdrojov, neschopnosť prispôsobiť sa dynamike trhu alebo nedostatočná schopnosť konkurovať v oblasti, v ktorej spoločnosť podniká.

Aby podnikateľ úspešne čelil rizikám, potrebuje ho správne riadiť.

Ako správne riadiť riziko?

Ak chcete ako podnikateľ zvládnuť riziko, je dôležité, aby ste riziko dôkladne plánovali a spravovali. Je nevyhnutné zvážiť všetky možnosti a predvídať možné scenáre a riziká, ktoré by mohli ohroziť vaše podnikanie. Správna identifikácia rizík a ich správne riadenie môžu pomôcť minimalizovať ich dopad na váš biznis. Ako na to?

  • Identifikácia rizika

Identifikujte možné riziká, ktoré môžu ovplyvniť vaše ciele alebo projekt. Pomôcť vám môže napríklad SWOT analýza, brainstorming alebo štatistiky.

  • Analýza rizika

Určte, s akou pravdepodobnosťou môžu všetky riziká nastať a akú váhu budú mať na ciele alebo projekt. Takto môžete zistiť, ktoré riziká sú najdôležitejšie a vyžadujú najviac pozornosti.

  • Plánovanie opatrení 

Navrhnite plán na zvládnutie rizík a určte, kto bude zodpovedný za jeho implementáciu. Nezabudnite na definovanie opatrení, ktoré sa na zvládnutie rizika musia prijať a ako sa budú sledovať.

  • Realizácia plánu

Implementujte plán riadenia rizika krok po kroku. Dbajte na to, aby ste nič nevynechali. Mohlo by to ovplyvniť výsledok celého projektu.

  • Monitoring a kontrola

Sledujte a zhodnoťte, či opatrenia na zvládnutie rizika fungujú, ako majú. Ak sa objavia nové riziká, pridajte ich do svojho plánu a v podobných situáciách ho stále aktualizuje.

  • Revízia a zlepšovanie

Po skončení projektu musíte vykonať revíziu. Zlepšite proces riadenia rizika pre budúce projekty na základe skúseností.

Dôležité je tiež mať k dispozícii nástroje na riadenie rizika, ako napríklad matice alebo tabuľky rizík. Zamerajte sa na prevenciu a pripravte sa na nečakané situácie, ktoré by mohli nastať.

riziko v podnikani riadenie rizika
Riziko v podnikaní – riadenie rizika

Záver

V konečnom dôsledku je riziko nevyhnutnou súčasťou podnikania. Môže byť skvelou príležitosťou na rast a úspech, ale môže to byť zároveň aj prekážka, ktorú je potrebné prekonať. Dôležité je mať správne postavený podnikateľský plán, ktorý riziko zohľadňuje v každom smere, a mať tiež dostatok odvahy a rozhodnosti. Ak sa s rizikami správne vysporiadate, udržíte si úspešný a prosperujúci biznis.