Tipy a triky ako zabezpečiť dostatočné zdroje na rozvoj svojho podnikania.

Možno to poznáte aj vy. Nejaký čas sa predierate svetom podnikania a zrazu to prišlo. Dostali ste skvelý nápad na posun vášho biznisu na vyššiu métu a dáte ruku do ohňa, že tentoraz to už konečne bude „trefa do čierneho?“ Po prvotnom aj druhotnom extatickom stave začnete s tvrdým kalkulom a všetko by hralo až jeden podstatný detail.

Kde zohnať na to prostriedky? Babka, strýko, rodičia, kamaráti. Predpokladáme, že tým sa už voľné financie minuli pri vašich doterajších podnikateľských počinoch. Takže prejdime k reálnejším možnostiam.

Crowdfunding

Ide o ideálny nástroj pre financovanie podnikateľského zámeru, ktorý je kreatívny, inovatívny a má potenciál nadchnúť masy. Vďaka popularite viacerých globálnych platforiem ako Indiegogo či Kickstarter, je crowdfunding čoraz populárnejší aj v našich zemepisných šírkach.

Princípom je, že dokážete vďaka pútavej kampani vyzbierať finančné prostriedky od darcov, ktorí „na revanš“ (zväčša) nepotrebujú podiel vo firme, ale potešia sa darčeku vo forme reklamného predmetu či personalizovaného poďakovania. Iní budú nadšení z členstva vo vašom zákazníckom VIP klube, alebo budú očakávať prototyp vášho produktu.

Ďalšou dôležitou výhodou crowdfundingu je jeho marketingový rozmer a okamžitá spätná väzba verejnosti na váš zámer. Cena, za ktorú vám portály všetko spomínaný servis sprostredkujú, je od 4% do 9% z vyzbieranej sumy.

Odpredanie podielu vo firme

V tomto prípade ide o výmenu kapitálu za podiel na zisku projektu. Je na vás akou formou pritiahnete investora do svojej spoločnosti. Investorom môže byť nový spoločník, ktorý okrem kapitálu prinesie so sebou skúsenosti a aktívne sa spolupodieľa na fungovaní firmy.

Na trošku inom základe pôsobia biznis anjeli a investori do rizikového kapitálu (venture capitalist), ktorí kontrolujú chod firmy z pozadia a nezasahujú do dennodenných procesov.

Hovorí sa, že na podnikanie je ideálne nepárny počet partnerov a traja je už veľa. Na druhej strane nájdenie vhodného partnera môže znamenať vytvorenie prospešnej synergie, ktorá vytvorí základ dlhotrvajúceho rozvoja podniku.

 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je city.jpg.

Mikropôžička

Na Slovensku dlhodobo absentovala systémová podpora malých a stredných podnikateľov. To už našťastie neplatí a popri rôznych fondoch, grantoch a výzvach je možné využiť viaceré projekty zastrešené Slovak Business Agency.

Odborné semináre, individuálne poradenstvo, či preplatenie účasti na zahraničnej konferencii, dopĺňa mikropôžičkový program, ktorý môže využiť každý podnikateľ bez nutnosti predošlej podnikateľskej histórie.

Dôležitú rolu pri schvaľovaní pôžičky hrá kvalitne vypracovaný podnikateľský zámer. Podmienky čerpania úveru sa nastavujú individuálne, pričom úroková sadzba ( cca 1%-10%) reflektuje konkurencieschopnosť projektu, bonitu podnikateľa a výšku majetku, ktorým sa vie zaručiť. Minimálna výška mikropôžičky je 2 500 € a jej strop je na úrovni 50 000 €.

Podnikateľský úver

Nebojte sa. Pokojne dočítajte dokonca. Úver pri podnikaní nemusí automaticky znamenať nutné zlo. Vďaka dlhodobému investičnému úveru môžete vynoviť vaše strojové vybavenie, vozový park, rozšíriť kapacity a tak zefektívniť výrobu a realizovať výnosy z rozsahu.

Preklenovací (kontokorentný) úver vám pomôže optimalizovať cash flow v krátkodobom horizonte a eliminovať tak sezónne výkyvy. Biznis úvery predstavujú pomerne bežnú cestu k finančným prostriedkom, no platia tu striktné podmienky.

Slovenské banky zväčša požadujú dvojročnú históriu, no sú aj výnimky, ktoré dokážu pomôcť s financovaním podnikania hneď od jeho začiatku. Podmienky pre čerpanie biznis úveru sú veľmi individuálne, no vo všeobecnosti platí, čím lepšie zabezpečenie rizika, tým má klient vyššiu pravdepodobnosť, že dostane vyšší úver, s nižšou úrokovou sadzbou a na dlhšie obdobie.

Aké ďalšie podklady je potrebné predložiť banke pri podaní žiadosti o podnikateľský úver a v ktorej banke by vám dali najlepšie podmienky, vám radi prezradíme na osobnom stretnutí s našimi konzultantmi.

Kontaktujte nás.