Odklad splátok nebolo riešenie. Slovenskú firmu v kríze zachránila rozhodnosť

Rok 2020 je krízový pre tisíce podnikateľov a živnostníkov. Spoločnosť Medex sa tridsať rokov špecializuje na výrobu tradičných slovenských medovníkov. V marci 2020 zrazu stála pred existenčnou krízou.

Zatváranie prevádzok, rušenie trhov a festivalov znamenalo, že odbyt sa im zo dňa na deň prakticky zastavil. Najprv chceli ako prvé situáciu riešiť optimalizáciou nákladov a odkladom splátok úverov. Nakoniec spravili úplne iné rozhodnutie. Vďaka nemu dnes dosahujú približne podobné obraty ako pred krízou a zachovali nielen pracovné miesta pre kľúčových zamestnancov, ale aj tradíciu výroby.

Nič podobné sme doteraz nezažili

V každom podnikateľskom príbehu sú dni plné radosti aj ťažšie chvíle. Príchod korona vírusu a pandemických opatrení bola situácia, na ktorú sa nedalo pripraviť.  Nikto ju nemohol očakávať a zo dňa na deň podnikatelia a tisíce ľudí prišli o možnosť zárobku.

„Nič podobné som doteraz nezažil,“ hovorí Miroslav Síleš, konateľ spoločnosti Medex, ktorá v roku 1990 založila v Malinovej pri Prievidzi výrobu tradičných, ručne robených medovníkov.

Tajomstvom úspechu sa stal originálny rodinný recept a firma počas svojej existencie expandovala nielen na Slovensku, ale kvalitou produkcie sa im podarilo presadiť aj v zahraničí.

„Naše medovníky obľubovali ľudia na jarmokoch v celej Európe. Dokonca aj na takých festivaloch, ako Oktoberfest v Mníchove, si ľudia pochutnávali na tradičnej slovenskej cukrovinke, dodáva Síleš.

Marec 2020 všetko zmenil. Firma mohla vyrábať, ale chýbali odberatelia. Jarmoky, festivaly a spoločenské akcie boli zrušené. Firma sa prvý raz ocitla v situácii, keď mohla podnikať, ale nemala komu predávať. Nikto ich výrobu nezatvoril, a preto aj podpora zo štátu bola len mizivá. Tak ako mnohí iní stáli pred otázkou: „Ako ďalej?“

Ako prvé zvažovali odklad splátok

Výpadok tržieb sa prirodzene odrazil na snahe zachrániť firmu. Prvé kroky konateľov smerovali do banky, kde požiadali o možnosť odkladu splátok. Tak, ako to urobilo aj mnoho iných firiem bez odborného poradenstva.

Po nástupe pandemických opatrení musela spoločnosť konať rýchlo. Nebolo možné vyrábať, ak odberatelia po celej Európe museli rušiť akcie. Keďže však oficiálne nemuseli prerušiť výrobu kvôli pandémii, znižovali sa im nároky na rôzne kompenzácie.

„Firmy sa snažili eliminovať výdavky. To bolo prirodzené. Lenže ako vieme, to, čo robia všetci, je málokedy cestou k úspechu,“ hovorí Ján Horník, partner spoločnosti FISPRO BIZNIS, a.s.

„Po analýze situácie a poradenstve sa však spoločnosť rozhodla pre výhodnejší krok. Ním bolo získanie lacného úveru vo výške  100 000 eur so štátnou podporou v rámci SIH Antikorona záruky. Nemuseli odložiť splátky úverov, udržali zamestnanosť a financie im dali stabilitu a istotu, vďaka ktorej mohli ísť cestou rozvoja,“ ilustruje situáciu Horník.

Medovníky slovenské

Rozhodovala rýchlosť

Spoliehať sa na podporu od štátu často nestačí.  Neurobili to ani v Medexe a dnes vďaka financiám zo SIH úveru udržali rodinnú firmu v dobrej kondícii. 100 000 eur stačilo na to, by mohli udržať kľúčových zamestnancov, ustáť najťažšie obdobie a prispôsobiť sa aktuálnej situácii.

Nebola možnosť čakať, či a kedy sa obnovia festivaly. Spoločnosť mohla vďaka financiám ostať v dobrej kondícii a smerovať svoje výrobky aj na iný segment spotrebiteľov. Kvalita sa presadí a tak to bolo aj v tomto prípade. „Dnes sme približne na podobných obratoch ako v minulom roku,“ hovorí Síleš.

Krok smerom od odkladu splátok k využitiu financií so zárukou Slovak Investment Holding znamenal, že spoločnosť získala jeden z najlacnejších úverov na trhu.

Splátka je na 4 roky s úrokovou sadzbou 1,9 % p.a. Celková preplatenosť sa pohybuje okolo jedného percenta, keďže úrok sa spláca vždy len z nesplatenej istiny.

Zároveň firma  nestratila kredibilitu voči banke, keďže nepotrebovali odklad splátok a sami si úver nepredražili o nesplácané obdobie. Pre firmu bola suma 100 000 eur kľúčová suma.

Odklad splátok by im možno dovolil prežiť a maximálne im umožnil vyčkávať na lepšie čas, ktoré nechodia. Naopak finančná injekcia vykryla réžiu, udržala zamestnanosť a firme umožnila aktívne podnikať ďalej.

„Úver pomohol udržať zamestnancov, pritom nemuseli minúť všetky voľné zdroje, a tým pádom sa mohli prispôsobiť aktuálnemu trhu. Boli flexibilní, získali konkurenčnú výhodu a nových zákazníkov,“ hodnotí rozhodnutie Horník.

Myslite inak a nechajte si poradiť

Príklad spoločnosti Medex ukazuje, akou veľkou konkurenčnou výhodou v podnikaní je schopnosť myslieť inak. Nechať si správne poradiť odborníkom a nevyužívať nástroje, ktoré sú najmasovejšie, ale tie najefektívnejšie. V súčasnosti môžu za výhodných podmienok získať firmy úver až do výšky 20 miliónov eur, rovnako ako Medex.

Štát prostredníctvom Slovak Investment Holding (SIH) podal pomocnú ruku podnikateľom vo forme takzvanej SIH Antikorona záruky. Účelom je pomoc podnikom, ktoré zápasia s finančnými ťažkosťami a obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou. Úvery s podporou SIH môžu firmy a podnikatelia využiť aj dnes a financie prídu na účet do týždňa.

Ak sa chcete dozvedieť viac, stiahnite si zdarma 14-stranový e-book od FISPRO BIZNIS a.s. s celým návodom, ako získať preklenovací úver so SIH Antikorona zárukou.