Možnosti financovania biznisu. O mnohých podnikatelia vôbec nevedia

Bankový úver je veľmi častá forma financovania podnikateľských aktivít. Mnoho podnikateľov si však nevyberie vhodný typ úveru. Najčastejšou príčinou je, že celú ponuku úverových možností ani nepoznajú. Preto je vhodné pred tým, ako sa vyberiete do banky pre „obľúbený“ kontokorentný úver, poznať aj iné možnosti.

Úvery z časového hľadiska

Pri úvere je dôležitá vždy nielen výška úročenia, ale aj čas, do ktorého je nutné celý úver splatiť. Zlé odhadnutie časového horizontu už nejednému podnikateľovi spôsobilo problémy.

„Ak sa podnikatelia dostatočne neporadia v banke alebo s poradcom, stáva sa, že financujú dlhé projekty krátkodobými úvermi. Ak musia úver splatiť skôr, ako investícia do podnikania začne prinášať zisk, môžu nastať výpadky v cash-flow,“ upozorňuje Petra Dzuráková, corporate manager FISPRO BIZNIS.

Zásadou je preto neriešiť dlhodobé investície z krátkodobých peňazí. Dôležité je správne odhadnúť časový rámec návratnosti, a k tomu vybrať vhodný spôsob úverového financovania:

  • Krátkodobé úvery – splatné do roka.
  • Strednodobé úvery – splatné do päť rokov.
  • Dlhodobé úvery – splatné nad päť rokov.

Úvery z hľadiska využitia

Ide o dva základné typy a to bezúčelový, pri ktorom sa vás banka na nič nepýta a účelový, ktorý viaže peniaze len na konkrétne využitie v podnikaní.

Bezúčelové úvery – klient môže použiť peniaze na čokoľvek. Tieto úvery majú svoje limity. Mnohé banky podnikateľom bezúčelové úvery nedávajú. Niektoré banky bezúčelový úver poskytujú, ale nie vždy je možné splniť podmienky. Aj keď nedostanete bezúčelový úver, netreba sa báť ísť do účelového. „Obvykle je dokladovanie menej náročné, ako by sa podnikateľovi mohlo na prvý pohľad zdať,“ dodáva Dzuráková.

Účelové úvery – klienti musia dokladovať využitie financií. Mnohí sa toho boja. Nemusia. „V konečnom dôsledku môže ísť o jednoduché záležitosti, ktoré banka komunikuje priamo s ekonómkou firmy. Vieme klientov od starostí odbremeniť, prevedieme ich úverom, pričom dostane už ponuku priamo z banky,“ hovorí Dzuráková.

financovanei biznisu

Možností financovania je celé spektrum

Banky ponúkajú množstvo rôznorodých úverov, ktoré sú určené aj na špeciálne projekty. Poznať možnosti znamená, vedieť, kam sa obrátiť, ak budete potrebovať finančnú pomoc s podnikateľským nápadom.

Financovanie prevádzkových nákladov – ide o krátkodobé financovanie do jedného roka. Sem patria úverové typy ako kontokorent, revolvingový uver a prevádzkový uver. Slúžia na vykrytie cash flow, nákup zásob, materiálu a podobne. Môžu byť účelové aj bezúčelové.

Investičné financovanie – ideálny typ úveru, ak má firma zámer modernizovať, kupovať technológie a rozšíriť podnikanie.

Obchodné financovanie – používa sa na vylepšenie podnikania a získanie konkurenčného náskoku. Patria sem bankové záruky, dokumentárne akreditívy a inkasá, financovanie exportu s Eximbankou. „Bankové záruky sa napríklad používajú pri zmluve o dielo v prípade, ak sa dáva záruka za záručnú dobu, kedy si  investor drží 5% z ceny diela. Zádržné sa vráti cez bankovú záruku a klient má peniaze k dispozícii,“ hovorí Dzuráková.

Rovnako je možné využiť bankové záruky do súťaže. Klient tak nemusí skladať vlastné peniaze, ale získa bankovú záruku. Mnoho klientov nemá hotovosť alebo si nevie vybaviť bankovú záruku, a tým sú z mnohých súťaží diskvalifikovaní.

Projektové financovanie – vhodné na výstavbu bioplynových staníc, malých vodných elektrární, vodných diel a fotovoltaických elektrární. Ide o úvery na obnoviteľné zdroje energie. Projektové financovanie je možné využiť aj  na akvizičné financovanie pri kúpe firmy.

Financovanie komerčných nehnuteľností – ide o úvery na financovanie priemyselných parkov, logistických centier, administratívnych budov, rezidenčných projektov a obchodných centier. V tomto prípade sa následne úvery splácajú až z výnosov z prenájmu, respektíve z predaja bytov.

Faktoring a forfaiting – ide o odkup krátkodobých alebo dlhodobých pohľadávok.  Klient sa dostane k peniazom skôr, ako je jeho faktúra splatná. Výhodou je, že tento typ financovania nevstupuje do úverovej angažovanosti klienta.

Iné externé zdroje financovania  – ide o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania za účelom obstarania nájomného bývania, úvery s podporou Európskej investičnej banky na podporu regionálneho rozvoja a malého a stredného podnikania, pri ktorých je možné získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Rovnako je možnosť získať peniaze zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Na trhu existuje veľké množstvo zdrojov na financovanie podnikania. Preto sa neoplatí nikdy siahnuť len po tom, ktorý poznáte už roky, alebo po prvom, ktorý vám vaša banka ponúkne. Vo FISPRO BIZNIS vám ukážeme celú škálu úverových možností a pomôžeme vám vybrať ideálny zdroj financovania pre váš biznis zámer. Okrem výberu vám pomôžeme aj v komunikácii s bankou a k financiám vás prevedieme bez starostí.