Firemné poistenie, aj ako benefit pre svojich zamestnancov

Ako finančný poradca pri stretnutiach s podnikateľmi neriešim len otázky týkajúce sa samotného financovania firmy, no častokrát aj otázky z personálnej oblasti. Ako motivovať a udržať svoj tím ľudí, ako si prilákať kvalitných zamestnancov, ako nastaviť systém odmeňovania a aké benefity by mohol podnikateľ svojim zamestnancom dať.

Keď vám firma poskytuje finančné či nefinančné výhody, znamená to, že svojich ľudí nepovažuje iba za faktor slúžiaci na vytvorenie zisku. Chce tým podporiť tímovosť. Chce taktiež motivovať a vzbudiť pocit dôležitosti každej jednej pracovnej pozície.

Jedným z benefitov, kde hovoríme o ochrane zdravia, finančnej stabilite zamestnanca a v neposlednom rade aj o ochrane samotnej rodiny, je skupinové rizikové a úrazové poistenie zamestnancov firmy.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je city.jpg.

Čo takéto poistenie znamená pre podnikateľa?

Dnes si už každý podnikateľ uvedomuje, že na trhu práce musí vystupovať ako sociálne zodpovedná firma a ako bezpečný zamestnávateľ. Tento typ poistenia s určitosťou zaručuje takýto status. Podnikateľ môže toto rizikové a úrazové poistenie využiť aj ako nástroj na získanie nových zamestnancov.

Môže ho poňať ako alternatívu zvýšenia mzdy, kde čísla nepustia a to znamená, že takéto poistenie má vyššiu hodnotu ako reálnu cenu.Pre samotnú firmu je výhodou aj z pohľadu účtovníctva. Výška poistného sa môže uplatniť aj ako daňový náklad, alebo sa môže platiť zo sociálneho fondu.

Nemožno nespomenúť fakt, že predstavuje hlavne ochranu firmy v prípade pracovných úrazov a taktiež zabezpečuje lojalitu súčasných zamestnancov. Samotný podnikateľ sa vie do skupinového poistenia poistiť a aj týmto spôsobom vie ušetriť. Pretože takéto poistenie kde poistníkom je právnická osoba, vie byť o 70 percent lacnejšie, ako je to v prípade poistenia fyzickej osoby individuálne.

Čo predstavuje takýto produkt?

Takýto produkt kryje riziká ako práceneschopnosť, operácie, trvalé následky, úrazy, choroby, čas strávený v nemocnici, riziko invalidity a smrti. Ide o komplexné rizikové a úrazové poistenie, ktoré kryje poisteného 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Ako to vyzerá na Slovensku so zdravotným stavom?

Vzhľadom na štatistky sme výrazne pod priemerom Európskej únie. Priemerne sa dožívame 76,7 roka. Muži žijú o 7 rokov kratšie ako ženy. Podiel fajčiarov je vysoký a problémov zostáva nárazové pitie mladistvých. Aj toto konštatuje najnovší zdravotný profil Slovenska.

V reálnych číslach v prípade trvalej invalidity vychádzajúcej z priemernej čistej mzdy 665 eur dokáže takýto človek dostať od štátu 341 eur mesačne. V prípade využitia takéhoto poistenia dokáže zamestnávateľ vystupujúci ako poistník zabezpečiť svojmu zamestnancovi mesačný invalidný dôchodok až do 1000 eur.

Cieľom stretnutia sa s podnikateľom je aj takáto pomoc. Ochrániť ho v prípade vzniknutia pracovného úrazu, zastabilizovať jeho zamestnancov, vytvoriť mu lepší status na trhu práce, kde vystupuje na strane dopytu a nepriamo teda prispieť aj k vyššiemu zisku.