shutterstock 1233510682 scaled

Chýbajú vám peniaze? Riešením je prevádzkové financovanie

Aj v živote úspešnej firmy môžu nastať situácie, kedy potrebuje  rýchle peniaze na vykrytie svojho fungovania. Nákup zásob, príprava na sezónu alebo preklenutie neľahkého obdobia, či kumulácia nezaplatených faktúr. To všetko sú situácie, kedy podnikateľ potrebuje rýchle financovanie. Práve na tieto chvíle sú podnikateľom k dispozícii prevádzkové úvery. Vďaka nim si vie nastaviť likviditu a cash flow.

Kontokorentný úver

Ide o základný typ prevádzkového financovania, ktorý sa hodí každej firme. Žiadateľ predloží výkazy za dve ukončené obdobia a podľa výšky príjmov a splnenia ďalších podmienok stanovených bankou sa mu nastaví kontokorentný úver. Klient platí úrok iba z toho, čo čerpá.

Kontokorentný úver väčšina bánk schvaľuje na jeden rok, iné môžu byť s výpovednou lehotou. To znamená, že klient musí každý rok o nový kontokorent požiadať alebo sa mu automaticky obnovuje. V prípade jednoročného schválenia banka vyzve klienta dva mesiace pred expiráciou kontokorentu, aby riešili obnovu úveru na budúci rok. Klient tu vie rokovať o lepších podmienkach.

V prípade kontokorentu, ktorý sa obnovuje automaticky, sa už o podmienkach nehovorí, úver sa obnovuje, no banka ho môže vypovedať, ak klient neplní podmienky financovania. Výpovedná lehota býva spravidla 3 mesiace.

Tento typ úveru by mala mať každá firma. Je niečo ako dáždnik na zlé časy. Nemusíte ho využívať, ale v prípade potreby ste pripravený. Ide pritom o najlacnejší zo všetkých prevádzkových úverov. Je to jednoduchý a bezúčelový úver. Ideálny na korigovanie likvidity, vykrytie prevádzkových nákladov, no nie je vhodný na dlhé investície.

Prevádzkový úver

Využíva sa na nákup zásob, výrobkov, prípadne prekrytie sezónnosti. Prevádzkový úver sa môže poskytnúť aj ku kontokorentnému úveru. V kombinácii týchto úverov nie je žiadny problém.  Klient  môže tento úver uhradiť naraz po dobe splatnosti alebo sa s bankou dohodne na splácaní s časovým odstupom. Napríklad za pol roka.

Čerpanie aj splácanie sa klientovi šije na mieru. Tento úver pomôže podnikateľovi pripraviť sa na sezónu, doplniť zásoby, vytvoriť si dostatočné rezervy napríklad pred časom Vianoc a podobne. Následne môže úver splatiť až v čase, keď už má po predaji dostatok finančných prostriedkov.

Revolving

Slúži na kontraktové financovanie. V tomto prípade banka umožňuje klientovi financovať dopredu až 80 % jeho nákladov na projekte. Klient predloží banke zmluvu o dielo a cash flow, t.j. prehľad platieb, ktoré mu budú dotekať od investora a nákladov, ktoré bude uhrádzať v súvislosti s projektom. Podľa toho sa vypočíta objem peňazí, ktoré klient bude potrebovať na financovanie zákazky.

Následne klient predkladá dodávateľské faktúry, ktoré mu banka prepláca a úver sa spláca z platieb za dielo od samotného investora. Klient v takomto prípade prakticky nepotrebuje pri vstupe do projektu vlastný kapitál.  Banka poskytuje peniaze len v prípade, ak si overí, že financie budú naozaj vyplatené a investor a zhotoviteľ sú pre banku akceptovateľní.

Prihláste sa k odberu, aby vám neunikli nové články

Financovanie pohľadávok

Sem patrí faktoring a forfaiting. Faktoring je odkup krátkodobých pohľadávok a forfaiting je odkup pohľadávok nad jeden rok.

Ak má firma cez faktoring financie skôr, môže platiť dodávateľom v predstihu  a získava rabaty. Rovnako môže dávať dlhšie doby splatnosti svojim odberateľom. Banka pritom súčasne aj spravuje pohľadávky klienta, ich inkasovanie a vymáhanie, takže klient sa môže venovať vlastnému podnikaniu. Zároveň banka neskúma účel použitia finančných prostriedkov.

Povolené prečerpanie

Jednoduchý typ úveru, ktorý sa poskytuje na základe  kreditných obratov na účte podnikateľa. Ide o predschválený úver na jeho účte. Povolené prečerpanie je vhodnejšie pre malé firmy. Banka si sama vypočíta v takomto prípade, koľko na základe kreditného obratu klientovi ponúkne.

Na peniaze myslite včas

Na prevádzkové financovanie je dobré myslieť skôr, ako peniaze budete akútne potrebovať. Preto je vhodné zabezpečiť si možnosť úverového financovania dopredu, a v prípade potreby už len siahnuť po pripravených peniazoch. Schvaľovací proces k úverom totiž môže trvať aj niekoľko týždňov.

S prípravou úverov na prevádzkové financovanie a s výberom tých najlepších možností pre vašu firmu vám radi poradíme vo FISPRO BIZNIS.