5 príčin, kvôli ktorým podnikatelia najčastejšie nedostanú úver

Podnikatelia využívajú úvery najčastejšie na rozvoj biznisu. V súčasnosti sa však pomocou úverov snažia svoje podnikanie často aspoň zachrániť. Banky deklarujú ústretovosť, výraznou pomocou sú aj preklenovacie úvery so SIH Antikorona zárukou. Napriek tomu biznis úver neschvália každému. Našli sme päť dôvodov, prečo firmám banky najčastejšie zamietnu čerpanie nového úveru.

1. Nesprávne vedenie účtovníctva

Cieľom každého podnikateľa je maximalizácia zisku a snaha v rámci zákona platiť čo najmenšie dane. „Krátkodobý pohľad na finančnú situáciu vedie často živnostníka k záveru, že čím menšie dane zaplatí, tým viac ušetrí,“ konštatuje Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu.

Takéto myslenie sa môže obrátiť priamo proti podnikateľovi. Napríklad pri žiadosti o úver.  „Dobrý biznis poradca nasmeruje účtovníka, aby dokázal viesť účtovníctvo správne a čo najlepšie na získanie úveru. Rovnako pomôže eliminovať hlavné účtovné chyby, kvôli ktorým bývajú biznis úvery najčastejšie zamietnuté,“ hovorí  Ján Horník, partner spoločnosti FISPRO BIZNIS.

Dobre nastavené a správne vedené účtovníctvo zvyšuje šancu na získanie úveru.

2. Kapacita na splácanie

Úver poskytuje banka nielen vzhľadom na obrat firmy. Jeden z hlavných faktorov pre získanie dlhodobého úveru je kapacita na splácanie – EBITDA. To znamená, či je firma schopná splácať svoj dlh. „Ukazovateľ EBITDA dáva banke prehľad o tom, aký objem peňazí vie firma vygenerovať, ako je vlastne výkonná,“ vysvetľuje Horník.

Zároveň je častou chybou nesprávne vedenie pokladne. Problémom býva vysoký, nereálny zostatok. „Viac ráz sa stalo, že klient žiadal napríklad o úver 30 000 €, ale v pokladni vykazoval 50 000 €. To samozrejme v banke vyvoláva otázniky,“ konštatuje Horník.

Biznis úver

3. Vysoké záväzky a podlžnosti

Ak má firma vysoké záväzky voči tretím stranám, úradom a štátnym inštitúciám, pre banku ide o rizikového klienta. V takomto prípade môže aj minimálny dlh na zdravotnom alebo sociálnom poistení viesť k zamietnutiu úveru. Aj táto oblasť je však riešiteľná.

Pred žiadosťou o úver je preto vhodné prehodnotiť svoje záväzky.

 „Často sa stretávame s tým, že firmy majú obchodné podiely založené v prospech tretích strán. Neprikladajú tomu váhu, ale pre banku je to neakceptovateľné,“ vysvetľuje Horník. V niektorých prípadoch je teda nutné pred žiadosťou o úver pristúpiť aj k reštrukturalizácii firmy.

4. Doba podnikania

Po pol roku podnikania nikto úver nedostane. Štandardne musí firma fungovať 24 mesiacov. Ak  ste začali podnikať a ešte k tomu v súčasnom krízovom období, získať úver bude značný problém.

Málo podnikateľov myslí na to, že ani kúpa hotovej firmy s dlhou históriou im nezaručí úver v banke. Firma môže mať aj desať rokov, no ak ste ju kúpili pred pár mesiacmi alebo prichádza nový konateľ, opäť potrebuje históriu 12 až 24 mesiacov,“ hovorí zo skúsenosti Horník.

5. Odvetvie podnikania

 Pri poskytovaní úverov banky prihliadajú aj na veci, ktoré podnikateľ ovplyvniť nemôže. Príkladom je odvetvie biznisu. V súčasnosti si môžeme všimnúť, že banky poskytujú skôr úver firmám z IT oblastí, logistiky či farmabiznisu ako podnikateľom z gastro segmentu.

Podnikateľ nebude meniť predmet svojho podnikania, avšak oblasť v ktorej podniká, môže  tiež ovplyvniť proces schvaľovania úveru.

Mnohí podnikatelia potvrdzujú, že získanie úveru na podnikanie nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou a tento proces okrem  iného sprevádza aj zdĺhavá a náročná administratíva.

Pri hľadaní najvýhodnejšieho podnikateľského úveru je vhodné spraviť si základný prieskum trhu. Výhodnosť jednotlivých úverov sa môže líšiť.  Ideálnym riešením je získanie viacerých ponúk od každej banky a vybrať si tú, ktorá je najvýhodnejšia. Podnikateľské úvery sa nelíšia iba cenou, ale aj mnohými ďalšími parametrami. Ide napríklad o rôzne typy poplatkov a sankcií.  Pri výbere podnikateľského úveru je tak dôležité dôkladne si preveriť všetky dostupné informácie.

Ak ste sa rozhodli pre financovanie podnikania prostredníctvom podnikateľského úveru, nezabudnite na obozretnosť. Nebojte sa požiadať o radu kvalifikovanú spoločnosť a odborného poradcu. Správne informácie a poradenstvo sú základným atribútom pre dobré rozhodnutie.

Ak si plánujete vziať biznis úver, neváhajte sa na nás obrátiť. Celým procesom vás prevedieme tak, aby ste financie mohli získať ľahšie a výhodne. Vďaka poradenstvu získa podnikateľ istotu, že úverový proces pôjde hladko a bez zbytočných komplikácií.